Константин Занков- управител на Travel Mind беше награден с отличие за „успешен мениджър в туризма“ по време на събитието „Дестинация България – Българските общини – туризъм, култура и бизнес“. Критерии, по които комисията се водеше са постигането на високи резултати в туризма и професионален мениджмънт – фактори за утвърждаването на България като привлекателна туристическа дестинация. Церемонията се състоя в Централен военен клуб, София, зала Тържествена. Събитието бе организирано в навечерието на Световния ден на туризма с подкрепата на Министерство на туризма на Република България, неправителствения сектор и медийни партньори. Гости на официалната церемония бяха народни представители, кметове на общини, инвеститори, мениджъри, представители на туристическия бранш и медии.

Константин Занков има мениджърски опит в различни бизнес направления, свързани с туризма като хотели, туристически агенции, заведения, технологични и маркетингови компании. Основател е на Travel Mind-маркетинг и консултантска компания, работеща с туристически бизнеси и дестинации от страната и чужбина.

Той завършва бакалавърска степен „Туризъм“ и магистърска степен „Бизнес администрация“. Специализира своята дейност в маркетинг управление и бизнес развитие в туристическия сектор. Допълнителна квалификация придобива по време на различни обучения и специализации в повече от десет държави. По време на научно-изследователска работа Константин Занков участва и в различни изследователски проекти и има редицако научни публикации.

Г-н Занков е и бизнес обучител и консултант помагащ в бизнес развитието на различни компании от България, Европа и САЩ. Той е лектор в областта на маркетинга, управлението и предприемачеството в няколко български университета и по време на различни професионални събития.

Воден от интересите си, свързани с туризъм, комуникации, технологии и иновации, вече над десет години той следва динамиката и нуждите на променящия се туристически сектор, помагайки на различни компании и дестинации да се развиват успешно.

константин занков

DSC03713