Man Talking About Architecture Ideas Free Stock Photo

Екипът на Travel Mind винаги е готов да помогне на Вашия хотел, заведение или туристическа агенция! Нашите експерти в областите на туризма, управлението, маркетинга и продажбите, социалните мрежи и други, могат да Ви консултират на всеки етап от създаването и развитието на Вашия туристически бизнес.

Бизнес консултации за хотели

 • Бизнес анализи и стратегическо планиране
 • Управление на качеството
 • Клубни програми
 • Сертифициране
 • Инвестиционно консултиране
 • Европейски програми и проекти
 • Нормативна уредба

Бизнес консултации за агенции

 • Маркетинг
 • Бизнес анализи и одити
 • Планиране на дейността за турагенции и туроператори – краткосрочно и дългосрочно планиране
 • Продуктова и дистрибуционна политика
 • Европейски програми и проекти
 • Консултации в областта на уеб дизайна
 • Нормативна уредба

Бизнес консултации за заведения

 • Бизнес планиране
 • Комплексна оценка на качеството
 • Финансов и продуктов анализ
 • Създаване и актуализация на меню
 • Проектиране и внедряване на нови продукти
 • Европейски програми и проекти
 • Графичен дизайн на корпоративна визия, уебсайт, менюта, рекламни материали и др.
 • Клубни програми
 • Нормативна уредба

Поискайте своята консултация като ни пишете на имейл info@travelmind.eu или се обадите на тел. 0879 998 500!