Маркетинг за агенции

„Да спрете да рекламирате, за да спестите пари, е като да спрете часовника си, за да спестите време“

                                                                                                                                                                                 Хенри Форд

Въпреки че маркетингът е много повече от реклама, принципът остава същият – липсата на маркетингови дейности няма да Ви спести пари. Но пък можете да максимизирате ефекта от маркетинга на Вашата агенция благодарение на услугите на Travel Mind – The next level in your travel business!