Разработка на цялостна визия, дизайн и фирмена идентичност

Развиване на Вашия бранд посредством изготвяне на различни креативни концепции, цялостна фирмена визия, лого, визуални материали и рекламни материали за печат. Определяне на профила на целевите групи, стратегическо планиране на имидж и познаваемост на бранда чрез визуални елементи и дизайнерски решения.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още