Разработка на цялостна визия, дизайн и фирмена идентичност

  • Рекламиране на заведение, отличаване на оригиналност и конкурентните предимства
  • Изграждане на познаваемост на бранда и комуникация със съответната целева група клиенти
  • Концепция за меню лист и поднасяне на услугите на ресторанта спрямо изисквания и концепцията на заведението.
  • Кампании за популяризиране на конкретен акцент

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още