Успешната презентация или КАК ДА ГОВОРИМ ЕФЕКТИВНО ПРЕД ПУБЛИКА

За кого е подходящо?

Мениджъри и експерти от всички функционални области, участващи в подготовката и изнасянето на презентации или свързани с често срещаната нужда да говорят пред публика. Обучението също така е подходящо за мениджъри и специалисти, които наред със своите основни функции са ангажирани с презентирането на различни по същността си програми в рамките на компанията.

Кратко описание

Подготвянето и изнасянето на внушителни презентации не е само въпрос на харизматична личност и умения за изготвяне на сложни компютърни диаграми и схеми. Необходими са  конкретни умения, които са от изключителна важност за поддържане интереса на аудиторията и владеене на публиката. Предмет на това обучение са уменията да направите връзката между Вашите знания и компетентност по определена тема достояние на публиката, пред която изнасяте презентацията си – да установите нуждите на аудиторията, да предадете с Вашето вдъхновение и точност това, което публиката очаква от Вас.

Сред основните цели на обучението са:

  • Усъвършенстване на Вашата компетентност като презентатор и способността Ви ефективно да подготвяне и изнасяте презентации пред публика или аудиторията във Вашия екип
  • Професионален ръст и развитие на презентационните Ви умения и увереността Ви в подготовката и изнасянето на презентации от Вас самите
  • Повишаване на професионалната Ви увереност
  • Придобиване и усъвършенстване на Вашите презентационни умения

Продължителност

Двудневено обучение

Свържете се с нас, за да организираме Вашето корпоративно обучение, като ни пишете на имейл info@travelmind.eu или се обадите на тел. 0879 998 500! Може и да попълните формата за запитване по-долу!

Изпрати запитване:


Вижте още