Маркетинг чрез съдържание

Създаване на стратегия за успешно поддържане на туристически корпоративен блог, който да представя на аудиторията на марката по-лично представена информация не само за програмите на компанията, но и за различни туристически теми, като по този начин се постига по-високо ниво на ангажираност на публиката, по-добро индексиране в търсачките и познаваемост на хотела онлайн. Можем да Ви помогнем със:

  • статии за хотела, дестинации и събития, предизвикващи интерес и добавена стойност на сайта
  • PR статии, с цел популяризиране на бранда и изграждане на доверие в посетителите на сайта и таргетирани уеб сайтове
  • Поддържане на хотелски блог с актуални и редовни публикации – новини за хотела, забележителности в региона, предстоящи събития, актуални теми и др. Целта е да спечелим доверието на клиентите, да привлечем повече реални посетители и да подобрим SEO представянето Ви в интернет.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още