Маркетингови стратегии и проучвания

Първа стъпка от успешната маркетинговата стратегия е анализ на текущото позициониране на пазара и определяне на пазарните възможности, с изготвяне на стойностни целеви групи. Следваща стъпка е изготвяне на печеливш маркетингов и комуникационен микс и тактики за привличане, задържане и увеличаване на различни таргет групи клиенти.

Целта на изграждането на маркетинговата стратегия е да послужи за основа на успешното и конкурентно позициониране и популяризиране в интернет пространството на Вашия бранд, съобразно изградените мисия и визия на агенцията, както и дългосрочните цели за развитие на компанията.

Винаги до Вас сме и ако имате идея да развиете нова туристическа програма или продуктова линия искате предварително да проучите мнението на потенциалните Ви клиенти, тяхното поведение, както и къде ще се позиционирате спрямо конкурентни компании.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още