Маркетингови стратегии и проучвания

Първа стъпка от успешната маркетинговата стратегия е анализ на текущото позициониране на пазара и определяне на пазарните възможности, с изготвяне на стойностни целеви групи. Следваща стъпка е изготвяне на печеливш комуникационен микс и тактики за привличане, задържане и увеличаване на различни таргет групи клиенти.

Целта на изграждането на маркетинговата стратегия е да послужи за основа на успешното и конкурентно позициониране и популяризиране на Вашия бранд, съобразно изградените мисия и визия на хотела, както и дългосрочните цели за развитие на компанията. Маркетинговата стратегия е отделна част от провеждането на отделните онлайн маркетингови дейности. Тя се изгражда на база позиционирането на хотела на пазара и бизнес развитието й.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още