Изготвяне на маркетингов план

Важна основна стъпка от изграждането на успешен бизнес още при оформяне на идеята е изготвяне на маркетингов план.  Разработва се още преди разработването на бизнеса и плана и включва всичко необходимо, с което максимално да предвидите развитието и за колко време очаквате да възвърнете направените инвестиции (Анализ на пазара, Ресурси, Ценообразуране, Дистрибуционни канали, Бюджет, Маркетингов микс, Избор на стратегия, Планиране).

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още