Маркетинг управление

Какво представлява

За успешното развитие на бизнеса Ви са необходими решения с различни специфики, приложими и доказани само в сферата на хотелиерската дейност. Маркетинговият мениджмънт е форма на управление, базирана на резултати, която съчетава планиране, стратегически маркетинг, управление на приходите и разходите, мултиканален маркетинг и продажби, както и постоянно развитие на бранда на компанията Ви.

Резултати за Вашия бизнес

Маркетинг управлението за хотели не е способ само в случай на спад на търсенето и продаването. Това е комплексно изграждане и изпълнение на целите на хотела. Когато планирате, с помощта на маркетинга можете да измерите във времето покрити инвестиции, да предотвратите бъдещи загуби и да разширите бизнеса си.

Как работим ние

На база дългогодишен опит в областа на маркетинга и управлението в различните подсектори на туристическия бизнес разработваме и прилагаме ефективна стратегия и заедно с Вашия екип развиваме бизнеса Ви!

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още