Маркетинг чрез съдържание

Създаване на стратегия за успешно поддържане на туристически корпоративен блог, който да представя на аудиторията на марката по-лично представена информация не само за програмите на компанията, но и за различни туристически теми, като по този начин се постига по-високо ниво на ангажираност на публиката и по-добро позициониране на бранда онлайн.

  • Статии за дестинации и туристически пакети, предизвикващи интерес и добавена стойност на сайта.
  • PR статии, с цел популяризиране на бранда и изграждане на доверие в посетителите на сайта.
  • Поддържане на блог.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още