Медиа планиране и мониторинг

  • Клипинг и медиа мониторинг на интернет, преса, телевизия, радио /всички национални, регионални и периодични издания, повече от 20 електронни медии и повече от 2,000 интернет източници, включващи ревю сайтове, форуми, блог сфера и други/
  • Ефективно медиа планиране и организиране на кампании за популяризиране на Вашия бранд, събития и новини около Вашия хотел

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още