Многоканални рекламни кампании

Многоканалните рекламни кампании представляват цялостна реклама чрез обхващане на всички рекламни канали. Услугата включва създаване и изпълнение на концепция с конкретен акцент (програма, събитие в хотела, промоционално предложение), който искате да промотирате. Чрез мултиканална рекламна кампания позиционираме хотела всеобхватно, използвайки методите на маркетинга не само в онлайн пространството, но и чрез други промоционални канали като създаване на билбордове, печатни рекламни материали и публикации. По този начин екипът ни разработва всичко – от цялостната концепция, ефективното изпълнение и анализ на постигналите резултати.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още