Навлизане на нови туристически пазари

  • Разширяване на бизнеса с навлизане на нови пазари
  • Проучвания спрямо целите
  • Консултиране и стратегически маркетинг
  • Разработка и внедряване
  • Анализ на постигнатите резултати

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още