Печатна реклама

Локални кампании

Позициониране и налагане на бранда и увеличаване на продажбите на локално ниво на база проучване на търсенето в конкретния целеви пазар.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още