Разработка на цялостна визия, дизайн и фирмена идентичност

Екипът ни може да Ви помогне с изготвяне на различни креативни концепции – цялостна фирмена визия, лого, слоган, визуални материали и рекламни материали за печат. Това включва и определяне на профила на целевите групи гости, стратегическо планиране на имидж и познаваемост на бранда чрез визуални елементи и дизайнерски решения.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още