Многоканални рекламни кампании

Изготвяне на различни креативни концепции, цялостна фирмена визия, лого, слоган, визуални материали, меню, флаери и рекламни материали за печат. Определяне на профила на целевите групи гости, стратегическо планиране на имидж и познаваемост на бранда чрез визуални елементи и дизайнерски решения. Избор на интериор и оборудване спрямо регулативни мерки и изисквания.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още