Многоканални рекламни кампании

Многоканалните рекламни кампании представляват цялостна реклама чрез обхващане на всички рекламни канали. Създаване на концепция с конкретен акцент (конкретна програма, дестинация, оферта и др., които искате да промотирате). Чрез мултиканална рекламна кампания позиционирате агенцията всеобхватно, използвайки методите на маркетинга не само в онлайн пространството, но и чрез създаване на билбордове, печатни рекламни материали и публикации. По този начин екипът ни разработва всичко от цялостната концепция, изпълнение и анализ на постигнатите резултати.

Свържете се с нас на тел. 0879 998 500 или на имейл info@travelmind.eu, за да обсъдим възможностите за партньорство!


Вижте още