УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА – КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ И ДА СЕ СПРАВЯМЕ СЪС СТРЕСА НА НИВО ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНДИВИД

За кого е подходящо?

Мениджъри и експерти от всички функционални области, които имат нужда от редуциране и превенция на стреса в организацията, която ръководят и на индивидуално ниво. Обучението също така е подходящо за мениджъри и специалисти, които наред със своите основни функции са ангажирани с контрол и намаляване на стреса, стратегия и подходи на равнище организация/компания и индивид.

Кратко описание

Обучението се състои от четири модула, като сред основните му цели са:

  • Пълно и ясно разбиране на същността на стреса и рисковете, на които е подложена организацията и индивида
  • Ранно идентифициране на проблеми свързани и/или породени от стреса – какво да търсим в отделните хора, екипи или цялостната организация, навиците и системите, в които може да се крие проблема свързан или породен от стреса
  • Как да постъпим и какво да направим, когато стане ясно, че някой се намира в случаен или привичен стрес – как да генерираме условия, намаляващи и справящи се със стреса.
  • Програми за преодоляване на стреса – предмет на интервенцията на тренинг програми

Продължителност

Еднодневно обучение (може да се комбинира с изграждане на индивидуален профил на стреса на индивида и изготвяне на индивидуална програма за стреса)

Свържете се с нас, за да организираме Вашето корпоративно обучение, като ни пишете на имейл info@travelmind.eu или се обадите на тел. 0879 998 500! Може и да попълните формата за запитване по-долу!

Изпрати запитване:


Вижте още