Copy of 400px x 266px – Untitled Design

С радост искаме да ви споделим, че екипът на „Травел Майнд“ ще вземе участие в съветът на менторите към магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ към Стопански факултет, СУ „Св.Кл. Охридски“. Този проект е съвместна работа на академични и професионални представители, като целта е да съчетае опита и знания от академията и бизнеса. По-този начин се надяваме да спомогнем за обхващането на този динамичен и постоянно променящ се бранш. Планираме да направим това, като регулярно надграждаме и подобряваме учебната програма, интегрираме в програмата реални казуси от практиката, осигуряваме лекции и практически обучения с професионалисти и подкрепяме по-нататъшното развитие на магистрите.

Copy of 400px x 266px – Untitled Design(2) Copy of 400px x 266px – Untitled Design(1)

Съветът на менторите е създаден от проф. дмн Иван Иванов и доц. д-р Боряна Богданова с подкрепата на Делойт България, INDEAVR, Райфайзенбанк (България) и Travel Mind. Екипът на проекта е съставен от професионалисти и академици, доказали се в сферата на бизнес анализирането и големите данни.

Изключително горди сме, че ще допринесем за развитието на висококвалифицирани специалисти в бранша на количественото анализиране.